Artykuł sponsorowany

Pośrednictwo w obrocie odpadami a BDO

Pośrednictwo w obrocie odpadami a BDO

Pośrednictwo w obrocie odpadami to szereg działań związanych z gospodarką, czyli transportem i utylizacją odpadów. BDO z kolei to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to rozbudowany system teleinformatyczny, który funkcjonuje od 2018 roku. Każdy pośrednik w obrocie odpadami musi być wpisany do rejestru BDO.

Obowiązki pośrednika w obrocie odpadami a BDO

W myśl obowiązujących przepisów pośrednikiem w obrocie odpadami jest każdy podmiot zajmujący się przetwarzaniem odpadów w imieniu innych jednostek. Pośrednik oprócz rejestru w BDO dokonywanemu w sposób automatyczny powinien mieć odpowiednie zezwolenie na zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie.

Pośrednik, który nie przejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, czyli podmiot, który nie był posiadaczem odpadów przed uruchomieniem systemu teleinformatycznego BDO, musi samodzielnie złożyć wniosek o wpis do rejestru. Co więcej, wpis w BDO może zostać w razie potrzeby zaktualizowany. Warto wiedzieć, że za niedotrzymanie obowiązku rejestracji w BDO podmiot może otrzymać wysokie kary finansowe.

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Know How z Tomaszowa Mazowieckiego zajmuje się pośrednictwem w obrocie odpadami, czyli organizuje ich przekazanie kolejnemu podmiotowi przejmującemu odpady. Pośrednik jest zatem koordynatorem w całym procesie – nie przyjmuje bowiem odpadów w posiadanie. Warto wiedzieć, że płatnikiem za usługi odbioru i utylizacji jest wytwórca, czyli podmiot przekazujący.

Na czym polega pośrednictwo w obrocie odpadami?

Wspomniany podmiot zajmujący się obrotem odpadami w województwie łódzkim działa w imieniu wytwórcy odpadów i może podejmować różne działania w obrębie gospodarki odpadami – ogłaszać przetargi, przeprowadzać akcje ofertowe, koordynować przekazywanie odpadów oraz podpisywać umowy w zakresie utylizacji, a także wystawiać zlecenia. Co ważne pośrednik działający w imieniu podmiotu przekazującego, który otrzymał dostęp do konta w systemie BDO, na mocy pełnomocnictwa ma możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, które wytwórca ma obowiązek archiwizować.

W systemie BDO rejestrowany jest cały proces przekazania i odebrania oraz transportu odpadów. Najpierw podmiot przekazujący generuje formularz KPOK, a następnie pośrednik go potwierdza. KPOK jest niezbędny w czasie transportu. Po otrzymaniu odpadów podmiot przyjmujący niezwłocznie potwierdza ten fakt w systemie BDO wraz z informacją o masie przesyłki oraz dacie i godzinie jej przejęcia. Na końcu pośrednik w trybie natychmiastowym potwierdza zakończenie transportu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy